اردیبهشت ۲, ۱۳۹۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۶

فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

جدول پخش تیزر از شبکه استانی مرکز آذربایجان غربی

فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

دریافت لوح تقدیر از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان

با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط پگاه اذربایجان غربی […]
فروردین ۲۶, ۱۳۹۶

بازدید مدیر بازارگستر و ویزتورهای شعبه اردبیل از پگاه آذربایجان غربی

مدیر بازارگستر شعبه اردبیل به همراه جمعی از مسئولین فروش […]