خرداد ۱۱, ۱۳۹۶

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۵
پگاه

آگهی مناقصه عمومی خرید کارتن مورد نیاز

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) در نظر دارد […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۵
پگاه

آگهی مناقصه عمومی توزیع شیر مدارس

تیر ۶, ۱۳۹۵

آگهی مناقصه عمومی حمل شیرخام

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) […]