بهمن ۷, ۱۳۹۶
پگاه

برگ شرایط مناقصه عمومی خرید انواع کارتن

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) […]
آذر ۱۲, ۱۳۹۶

مناقصه عمومی خرید ملزومات بسته بندی

شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانغربی ( سهامی عام ) در نظردارد […]
مرداد ۲۸, ۱۳۹۶

مناقصه عمومی خرید دستگاه بسته بندی

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۶

آگهی مناقصه عمومی انواع پوره و کنسانتره میوه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) در نظر دارد […]