اعضای هیات مدیره

 

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) سمت  

 

 

 

موظف/غیر موظف

 

 

 

 

مستقل/ غیر مستقل

تحصیلات/مدرک حرفه ای رشته  تحصیلی تاریخ عضویت در هیئت مدیره رزومه (سوابق شغلی)
جمال بحری ثالث رئیس هیات مدیره  

 

غیر موظف

 

 

مستقل

دکترا حسابداری  

 

۰۵/۰۶/۹۷

مدیراداری و مالی  استان بانک مهر اقتصاد آذربایجان غربی(۱۳۷۶تا۱۳۷۸)-مدیرحسابرسی و بازرسی استان بانک مهر اقتصادآذربایجان غربی(از۱۳۷۸تا۱۳۷۹)-مدیر طرح و برنامه استان بانک مهر اقتصاد لرستان(از۱۳۷۹تا۱۳۸۰)-رئیس اداره اعتبارات و ارزیابی طرحهای اقتصادی بانک مهر اقتصاد  (از۱۳۸۰تا۱۳۸۴)-عضو کمیته ریسک و مشاور عالی مدیر عامل بانک مهر اقتصاد (از۱۳۸۴تا۱۳۹۲)- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه(از۱۳۸۴تاکنون)- معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه(از۱۳۹۵تا۱۳۹۶)-عضو هیئت مدیره بانک قوامین(از ۱۳۹۵ تا کنون) – رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی از سال ۹۷ تا کنون
سید فضل اله قریشی نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل  

موظف

 

غیر مستقل

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی  ۳۰/۰۷/۹۸ رئیس مرکز اصلاح نژاد جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی – کارشناس مسئول و مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی -معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی -دبیر ستاد کیفیت شیر خام استان -مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

 

احمد رضا پارسای چیرانی عضو هیات مدیره غیر موظف غیر مستقل دکترا مدیریت  کسب و کار ۲۰/۰۵/۹۵ رئیس کارگاه شرکت جهاد نصر بمدت یکسال و سه ماه  -مدیر دستگاه نظارت شرکت پارس جویاب یکسال و نیم -مدیر کارگاه مسکن ارتش یکسال و نیم -مدیر طرح آبرسانی اداره کل مهندسی جهاد سه سال -کارشناس ارشد طرح آب و فاضلاب روستایی -معاون فنی و بهره برداری و قائم مقام پگاه گیلان ۱۳ سال -معاون برنامه ریزی و معاون بازاریابی و فروش بازارگستر منطقه یک ۴ سال و تاکنون- عضو هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
روح اله عابدی عضو هیات مدیره غیر موظف مستقل فوق لیسانس حقوق بین الملل ۲۲/۰۸/۹۵ از سال ۶۸ الی ۷۵ حسابدار و مدیر اداری تعاون روستایی آذربایجان غربی -از سال ۷۵  مسئول حراست و کارگزینی پزشکی قانونی آذربایجان غربی -تدریس در دانشگاه آذرآبادگان و علم وفن تاکنون -عضو هیأت مدیره شرکت پگاه آذربایجان غربی -دبیر هیأت های ورزشی استان آذربایجان غربی-عضو هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
محمد اخلاقی اولقی عضو موظف هیأت مدیره موظف غیر مستقل فوق لیسانس تغذیه ۱۲/۰۳/۹۸ از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۷  مسئول بخش دامپروری مرکز تحقیقات استان – از سال ۱۳۷۸ ال۱۳۸۸  مسئول امور دام جهاد سازندگی -از سال ۷۷ ال ۷۸ رئیس ایستگاه کشاورزی شمال غرب -از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۰ رئیس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی سلماس-از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ معاون فنی  جهاد کشاورزی سلماس-از سال ۹۱ الی۹۴ مدیر جهاد کشاورزی سلماس – از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس -از سال ۱۳۹۸ تا کنون معاون مالی و اداری و قائم مقام و عضو هیأت مدیره شرکت پگاه آذربایجان غربی