مناقصه ها

۱۴۰۰-۰۶-۰۱

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار برای احداث فونداسیون و اسکلت بتنی ساختمان کارخانه شیر خشک

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت انجام امور پیمانکاری برای احداث فونداسیون و اسکلت بتنی ساختمان کارخانه شیر خشک ، بر اساس  برگ شرایط مناقصه عمومی انتخاب نماید . از اشخاص حقیقی و شرکت های واجد شرایط که در این زمینه فعالیت دارند دعوت بعمل می آید جهت […]
۱۴۰۰-۰۱-۲۵

 مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی در نظر دارد تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شرکت را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی معتبر و دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی واگذار کند. داوطلبین شرکت در مناقصه میتوانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل جهت دریافت برگ شرایط و همچنین کسب اطلاعات بیشتر به امور اداری شرکت […]
۱۳۹۹-۱۲-۱۹

مناقصه عمومی انتخاب مشاور دو مرحله ای

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) در نظر دارد  خدمات مشاوره مرحله دوم و قسمت اول مرحله سوم( طراحی و تهیه نقشه های فاز دو و تهیه اسناد مناقصه) پروژه احداث کارخانه شیر خشک صنعتی با زیر بنای حدود ۴۱۰۰ متر مربع را به مشاوران دارای رتبه مناسب و ظرفیت مجاز واگذار نماید . از شرکت های واجد شرایط […]
۱۳۹۹-۱۱-۰۵

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) در نظر دارد انواع مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خود بشرح ذیل را بطورجداگانه براساس شرایط به برنده مناقصه واگذار نماید. از شرکت های واجد شرایط که در این زمینه فعالیت دارند دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ،  حداکثرتا  ۷ روز بعد از تاریخ […]