مزايده ها

۱۴۰۰-۱۲-۰۴

تجدید مناقصه خرید مواد اولیه و بسته بندی

آگهی تجدید مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) در نظر دارد انواع مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خود بشرح ذیل را بطورجداگانه براساس شرایط از برنده مناقصه خریداری نماید. از شرکت های واجد شرایط که در این زمینه فعالیت دارند دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ،  حداکثرتا  ۱۰ […]
۱۴۰۰-۱۰-۲۵

مناقصه عمومی خرید انواع مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) در نظر دارد انواع مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خود بشرح ذیل را بطورجداگانه براساس شرایط به برنده مناقصه واگذار نماید. از شرکت های واجد شرایط که در این زمینه فعالیت دارند دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ،  حداکثرتا  ۱۰ روز […]
۱۴۰۰-۱۰-۲۵

دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره ۱۹۲و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود ، تا با همراه داشتن اصل کارت ملی ، اصل وکالتنامه رسمی ( برای اشخاص حقیقی ) و معرفی نامه معتبر ( […]
۱۴۰۰-۰۹-۲۳

تجدید مناقصه عمومی خرید ۳ دستگاه مخزن ذخیره شیر دو جداره به ظرفیت ۷۵

آگهی تجدید مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) در نظر دارد خرید ۳ دستگاه مخزن ذخیره شیر دو جداره به ظرفیت ۷۵ تن را بر اساس  برگ شرایط مناقصه عمومی خریداری  نماید. از سازندگان و شرکت های واجد شرایط که در این زمینه فعالیت دارند دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه […]