اخبار سايت

۱۴۰۱-۰۲-۲۷

تجدید مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی در نظر دارد تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شرکت را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی معتبر و دارای صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار کند. داوطلبین شرکت در مناقصه میتوانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل جهت دریافت برگ شرایط و همچنین کسب اطلاعات بیشتر به امور اداری […]
۱۴۰۱-۰۲-۱۱

مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی در نظر دارد تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شرکت را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی معتبر و دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی واگذار کند. داوطلبین شرکت در مناقصه میتوانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل جهت دریافت برگ شرایط و همچنین کسب اطلاعات بیشتر به […]
۱۴۰۰-۱۲-۰۴

تجدید مناقصه خرید مواد اولیه و بسته بندی

آگهی تجدید مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) در نظر دارد انواع مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خود بشرح ذیل را بطورجداگانه براساس شرایط از برنده مناقصه خریداری نماید. از شرکت های واجد شرایط که در این زمینه فعالیت دارند دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ،  حداکثرتا  ۱۰ […]
۱۴۰۰-۱۰-۲۵

مناقصه عمومی خرید انواع مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی (سهامی عام) در نظر دارد انواع مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خود بشرح ذیل را بطورجداگانه براساس شرایط به برنده مناقصه واگذار نماید. از شرکت های واجد شرایط که در این زمینه فعالیت دارند دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ،  حداکثرتا  ۱۰ روز […]